Bài 13: Phản ứng hóa học - Sách bài tập (SBT) Hóa học 8
Đăng lúc 22:11 - 16/05/2018

Giải bài tập Trang 18, 19 bài 13 phản ứng hóa học Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Bài 13.1 Trang 18 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đù các từ hay cụm. từ thích hợp :

" .......... là quá trình làm biến đổi chất này thành chất khác. Chất biến đổi trong phản ứng gọi là ............ còn .............. mới sinh ra là .......... Trong quá trình phản ứng ............... giảm dần, .............. tăng dần"

Giải :

Theo thứ tự các chỗ trống (có một số dấu chấm) trong các câu là những từ và cụm từ sau :

Phản ứng hoá học, chất phản ứng (hay chất tham gia), chất, sản phẩm, lượng chất tham gia, lượng sản phẩm.

Bài 13.2 Trang 18 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hình dưới đây là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa khí hiđro H2 và khí clo Cl2 tạo ra axit clohiđric HCl.

Hãy cho biết :

a)Tên các chất phản ứng và sản phẩm.

b)Liên kết giữa các nguyên tử thay đổi như thế nào. Phân tử nào biến đổi, phân tử nào mới được tạo ra.

c)Trước và sau phản ứng số nguyên tử mỗi nguyên tố có thay đổi không.

Giải

 a) Chất phản ứng : khí hiđro, khí clo.

Sản phẩm : axit clohiđric.

b) Trước phản ứng : hai nguyên tử H liên kết với nhau, hai nguyên

tử Cl liên kết với nhau. Sau phản ứng : mỗi nguyên tử H liên kết với

một nguyên tử Cl. *

Phân tử H2 và phân tử Cl2 biến đổi.

Phân tử HCl mới được tạo ra.

c) Trước và sau phản ứng số nguyên tử mỗi nguyên tố không thay đổi.Bài 13.3 Trang 18 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa kim loại kẽm và axit clohiđric

HCI tạo ra chất kẽm clorua ZnCl2 và khí hiđro Hnhư sau :

Hãy chọn những từ hay cụm từ thích hợp, rồi điền vào chỗ trống trong hai- câu sau đây mô tả phản ứng này :

"Mỗi phản ứng xảy ra với một ………… và hai ……….. Sau phản ứng tạo ra một ………… và một ………… "

Giải

13.3. Mỗi phản ứng xảy ra với một nguyên tử kẽm và hai phân tử axit clohiđric.

Sau phản ứng tạo ra một phân tử kẽm clorua và một phân tử hiđro.

Bài 13.4 Trang 19 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

  1. a) Giải thích tại sao khi để ngọn lửa đến gần là cồn đã bắt cháy.  
  2. b) Biết rằng cồn cháy được là có sự tham gia của khí oxi, tạo ra nước và khí cacbon đioxit. Viết phương trình chữ của phản ứng.

Giải 

a) Cồn là chất dễ bay hơi, các phân tử cồn trong hơi cồn được ngọn lửa nung nóng lên bắt cháy.

b) Phương trình chữ của phản ứng :

Cồn + Khí oxi ­­--­­----> Nước + Khí cacbon đioxit.

Bài 13.5 Trang 19 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Nếu vô ý để giấm (bài tập 12.2 đã cho biết giấm là dung dịch chất nào) đổ lên nền gạch đá hoa (trong thành phần có chất canxi cacbonat) ta sẽ quan sát thấy có bọt khí sủi lên.

a)Dấu hiệu nào cho thấy đẩ có phản ứng hoá học xảy ra ?

b)Viết phương trình chữ của phản ứng, biết rằng sản phẩm là các chất canxi axetat, nước và khí cacbon đioxit.

Giải

a) Có chất khí sinh ra.

b) Axit axetic + Canxi cacbonat —> Canxi axetat + Nước + Khí cacbon đioxit.


 

 

 

Bài 13.6 Trang 19 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Nước vôi (có chất canxi hiđroxit) được quét lên tường một thời gian sau đó sẽ khô và hoá rắn (chất rắn là canxi cacbonat).

a)Dấu hiệu nào cho thấy đã có phản ứng hoá học xảy ra ?

b)Viết phương trình chữ của phản ứng, biết rằng có chất khí cacbon đioxit (chất này có trong không khí) tham gia và sản phẩm ngoài chất rắn còn có nước (chất này bay hơi).

Giải

13.6. a) Tạo ra chất rắn không tan.

b) Canxi hiđroxit + Khí cacbon đioxit ­---- > Canxi cacbonat + Nước.


 

 

 

Bài 13.7 Trang 19 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Sắt để trong không khí ẩm dễ bị gỉ (xem lại câu c, bài tập 12.2).

Hãy giải thích vì sao ta có thể phòng chống gỉ bằng cách bôi dầu, mỡ trên bề mặt các đồ dùng bằng sắt.

Giải

13.7. Sắt bị gỉ là do khi tiếp xúc với khí oxi và nước (có trong không khí ẩm) thì

xảy ra phản ứng hoá học. Sau phản ứng này sắt biến đổi thành chất gỉ màu

nâu đỏ (xem lại bài tập 12.2).

Việc bôi dầu, mỡ... trên bề mặt các đồ dùng bằng sắt là ngăn cách

không cho sắt tiếp xúc với không khí ẩm. Không có phản ứng hoá học

xảy ra nên phòng chống được gỉ.


 

 

 

 

 

 

 

 

 Bài 13.8 Trang 19 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Biết rằng trong nước bọt có men amilaza làm chất xúc tác cho phản ứng của tinh bột với nước chuyển thành mantozơ (đường mạch nha) và một ít men mantaza làm chất xúc tác cho phản ứng của mantozơ với nước chuyển thành glucozơ.

Khi ta nhai cơm (trong cơm có tinh bột) có thể xảy ra hai phản ứng hoá học trên.

Hãy ghi lại phương trình chữ của hai phản ứng và giải thích vì sao khi nhai kĩ cơm ta thấy có vị hơi ngọt.

Giải

13.8. Các phương trình chữ của hai phản ứng :

Tinh bột + Nước  Mantozơ.

Mantozơ + Nước  Glucozơ.

Nhai kĩ cơm để chia thật nhỏ tinh bột, đồng thời để nước bọt tiết ra có

đủ chất xúc tác cho phản ứng chuyển tinh bột thành mantozơ và phản

ứng chuyển mantozơ thành glucozơ. Vị ngọt có được là do có một ít hai

chất này.

Tập làm văn - Luyện tập tả người trang 108, 109 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 5 tập 1

Lập dàn ý cho bài văn tả hoạt động của một bạn nhỏ hoặc một em bé ở tuổi tập đi, tập nói.

Hướng dẫn học sinh phương pháp học tốt môn Lịch sử

Trắc nghiệm môn Sử dễ nhưng cũng khó. Dễ là các em có tư duy,hiểu, biết phân tích,suy luận thì có thể làm được. Nhưng ...

Tiết 5 - Ôn tập cuối học kỳ 1 trang 130 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 1

Lập dàn ý chi tiết đề bài dưới đây: Hãy viết thư gửi một người thân đang ở xa kể lại kết quả học tập, ...

Tập làm văn - Tuần 33 trang 65 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau

Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh trang 7, 8 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1

Đọc đoạn văn Buổi sớm trên cánh đồng (Tiếng Việt 5, tập một, trang 14)

Giải bài tập trắc nghiệm trang 123 chương 7 sự tiến hóa của động vật Sách bài tập (SBT) Sinh học 7

Đặc điểm cơ bản để phân biệt động vật với thực vật là động vật...

Từ vựng chỉ hoạt động trong tiếng Anh

Bạn có biết dùng từ nào để diễn tả việc tập tạ, lướt sóng, thả diều hay đánh bài? 
Xem thêm Xem thêm
Scroll