Bài 14: Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo) - Sách bài tập (SBT) Địa lí 6
Đăng lúc 10:48 - 16/05/2018

Giải bài tập từ trang 48 đến trang 50 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo)

Câu 1.a trang 48 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Dựa vào hình 14 và kết hợp với những kiến thức đã học, hãy cho biết:

-     Bình nguyên có đặc điểm gì về bề mặt địa hình và độ cao.

-     Cao nguyên có đặc điểm gì về bề mặt địa hình, sườn và độ cao.

-     Cao nguyên khác bình nguyên ở những điểm nào.

-     Các đặc điểm địa hình (đỉnh, độ cao, sườn, thung lũng) của đồi khác với của núi như thế nào.

 

 

Trả lời :

-     Bình nguyên có đặc điểm về bề mặt địa hình và độ cao :

+ Độ cao : Độ cao tuyệt đới từ 200m - 500 m

+ Gồm hai loại đồng bằng :

   Bào mòn : bề mặt hơi gợn sóng ( ví dụ : châu Âu, Canada, ...)

   Bồi tụ : Bề mặt bằng phẳng

-     Cao nguyên có đặc điểm về bề mặt địa hình, sườn và độ cao :

+ Độ cao tuyệt đới trên 500m

+ Bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng, sườn dốc

-     Cao nguyên khác bình nguyên ở những điểm : độ cao, bề mặt địa hình

-     Các đặc điểm địa hình (đỉnh, độ cao, sườn, thung lũng) của đồi khác với của núi như thế nào.


 

Câu 2.a trang 49 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Dựa vào kiến thức đã học và dựa vào hình 14, hãy nêu sự phân loại bình nguyên theo các tiêu chí sau :

- Theo độ cao

- Theo nguyên nhân hình thành

Trả lời :

- Theo độ cao :

+ Bình nguyên thấp 

+ Bình nguyên cao

- Theo nguyên nhân hình thành : hai loại 

+ Bình nguyên do băng hà bào mòn

+ Bình nguyên do phù sa của biển hay sông bồi tụ ( còn gọi là bình nguyên bồi tụ)


Câu 1.b trang 49 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Đồi là một dạng địa hình núi già.

Đúng 

Sai

Trả lời :

Đúng


Câu 2.b trang 49 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Hãy đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng nhất.

Bình nguyên là dạng địa hình có

a) bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng, độ cao tuyệt đối thường dưới 200m, đôi khi gần 500m.

b) bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng, độ cao tuyệt đối thường dưới 200m, đôi khi trên 500m.

c) bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng, độ cao tuyệt đối thường xấp xỉ 500m, đôi khi dưới 200m.

d) bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng, độ cao tuyệt đối thường dưới 2Ổ0m, đôi khi dưới 500m, có sườn dốc.

Trả lời :

Chọn đáp án a


 

Câu 1.a trang 49 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Tại sao người ta không dùng độ cao tuyệt đối để làm căn cứ phân loại đồi ?

Trả lời :

Vì đồi là một dạng địa hình chuyển tiếp giữa bình nguyên và núi nên khi đo bằng độ cao tuyệt đối (tính từ mực nước biển) sẽ không chính xác bằng độ cao tương đối (do là một dạng chuyển tiếp nên ta khó xác định đâu là độ cao phần đồi và dễ lẫn lộn sang núi và bình nguyên).


Câu 1.b trang 50 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Phần đất liền trên các bản đồ tự nhiên có in màu xanh lá mạ hoặc màu vàng nhằm thể hiện bình nguyên hoặc đồng bằng.

Đúng          

Sai

Trả lời :

Sai

Tập làm văn - Tuần 33 trang 65 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau

Tập làm văn - Luyện tập tả người trang 108, 109 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 5 tập 1

Lập dàn ý cho bài văn tả hoạt động của một bạn nhỏ hoặc một em bé ở tuổi tập đi, tập nói.

Giải bài tập trắc nghiệm trang 123 chương 7 sự tiến hóa của động vật Sách bài tập (SBT) Sinh học 7

Đặc điểm cơ bản để phân biệt động vật với thực vật là động vật...

Luyện từ và câu - Tuần 34 trang 67 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

Dựa theo nội dung bài Đàn bê của anh Hồ Giáo (Tiếng Việt 2, tập hai, trang 136), tìm những từ ngữ trái nghĩa điền ...

Unit 20. What are you going to do this summer?

Unit 20. What are you going to do this summer? trang 80 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới

Unit 19. What animal do you want to see?

Unit 19. What animal do you want to see? trang 76 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới
Xem thêm Xem thêm
Scroll