Bài 21. Luyện tập
Đăng lúc 15:13 - 27/02/2018

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 24 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

1. Tính nhẩm:

8+2=.....      8+7=.....       8+3=.....      8+8=.....

8+4=.....      8+9=.....       8+5=.....      8+10=.....

8+6=.....      8+0=.....

2. Đặt tính rồi tính:

                                                                                                               

3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tấm vải xanh dài: 48 dm

Tấm vải đỏ dài:  35 dm

Cả hai tấm vải dài: ….. dm?

 

5. Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:

28 + 4 = ?

A. 68                   B. 22                  C. 32                 D. 24

 

BÀI GIẢI

1.

8+2=10    8+7=15       8+3=11     8+8=16    8+4=12     8+9=17

8+5=13    8+10=18   8+6=14     8+0=                                       

2. 

                                                                                              

3.

Tóm tắt

Tấm vải xanh dài: 48 dm

Tấm vải đỏ dài:  35 dm

Cả hai tấm vải dài: ….. dm?

Bài giải

Hai tấm vải dài là:

48 + 35 = 83 (dm)

Đáp số: 83 dm

 

5.

Chọn đáp án C. 32

 

 

Tập làm văn - Tuần 33 trang 65 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau

Tập làm văn - Luyện tập tả người trang 108, 109 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 5 tập 1

Lập dàn ý cho bài văn tả hoạt động của một bạn nhỏ hoặc một em bé ở tuổi tập đi, tập nói.

Giải bài tập trắc nghiệm trang 123 chương 7 sự tiến hóa của động vật Sách bài tập (SBT) Sinh học 7

Đặc điểm cơ bản để phân biệt động vật với thực vật là động vật...

Luyện từ và câu - Tuần 34 trang 67 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

Dựa theo nội dung bài Đàn bê của anh Hồ Giáo (Tiếng Việt 2, tập hai, trang 136), tìm những từ ngữ trái nghĩa điền ...

Unit 20. What are you going to do this summer?

Unit 20. What are you going to do this summer? trang 80 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới

Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh trang 7, 8 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1

Đọc đoạn văn Buổi sớm trên cánh đồng (Tiếng Việt 5, tập một, trang 14)

Unit 19. What animal do you want to see?

Unit 19. What animal do you want to see? trang 76 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới
Xem thêm Xem thêm
Scroll