Chính tả - Tuần 32 trang 61 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2
Đăng lúc 11:01 - 13/03/2018

Điền vào chỗ trống

(1) Điền vào chỗ trống :

a) l     hoặc n

     - Một cây ….àm chẳng ....ên ….on

Ba cây chụm lại ....ên hòn ....úi cao.

     - Nhiễu điều phủ ....ấy giá gương

Người trong một ….ước phải thương nhau cùng.

b) it hoặc ich

Vườn nhà em trồng toàn m…´.. . Mùa trái chín, m…´.. lúc lỉu trên cây như đàn lợn con. Những chú chim ch…´.. tinh ngh…ˌ.. nhảy lích r…´.. trong kẽ lá. Chị em em tíu t…´.. ra vườn. Ngồi ăn những múi m…´.. đọng mật dưới gốc cây thột là th…´… .

(2) Tìm các từ ngữ chứa tiếng :

a) Chỉ khác nhau ở âm đầu l hoặc n :

M : bơi lặn - nặn tượng,...............................

b) Chỉ khác nhau ở vần it hoặc ich :

M : thịt gà - thình thịch,...............................

 

TRẢ LỜI:

(1) Điền vào chỗ trống :

a) l hoặc n

    - Một cây làm chẳng nên non,

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

     - Nhiễu điều phủ lấy giá gương,

Người trong một nước phải thương nhau cùng.

b) it hoặc ich

     Vườn nhà em trồng toàn mít. Mùa trái chín, mít lúc lỉu trên cây như đàn lợn con. Những chú chim chích tinh nghịch nhảy lích rích trong kẽ lá. Chị em tíu tít ra vườn. Ngồi ăn những múi mít đọng mật dưới gốc cây thật là thích.

(2) Tìm các từ ngữ chứa tiếng :

a) Chỉ khác nhau ở âm đầu l hoặc n :

M : bơi lặn - nặn tượng, chiếc lá - cái ná, lớp học - nơm nớp, lương bổng - nương rẫy, lắc đầu - nắc nẻ,...

b) Chỉ khác nhau ở vần it hoặc ich :

M : thịt gà - thình thịch, hít thở - (cười) hinh hích, xúm xít - dây xích, đen nghịt - nghịch phá ,…

 

Tập làm văn - Tuần 33 trang 65 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau

Tập làm văn - Luyện tập tả người trang 108, 109 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 5 tập 1

Lập dàn ý cho bài văn tả hoạt động của một bạn nhỏ hoặc một em bé ở tuổi tập đi, tập nói.

Giải bài tập trắc nghiệm trang 123 chương 7 sự tiến hóa của động vật Sách bài tập (SBT) Sinh học 7

Đặc điểm cơ bản để phân biệt động vật với thực vật là động vật...

Luyện từ và câu - Tuần 34 trang 67 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

Dựa theo nội dung bài Đàn bê của anh Hồ Giáo (Tiếng Việt 2, tập hai, trang 136), tìm những từ ngữ trái nghĩa điền ...

Unit 20. What are you going to do this summer?

Unit 20. What are you going to do this summer? trang 80 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới

Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh trang 7, 8 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1

Đọc đoạn văn Buổi sớm trên cánh đồng (Tiếng Việt 5, tập một, trang 14)

Unit 19. What animal do you want to see?

Unit 19. What animal do you want to see? trang 76 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới
Xem thêm Xem thêm
Scroll