Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 45, 46, 47, 48, 49 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 7
Đăng lúc 19:52 - 29/06/2018

Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỷ XIII)

Bài tập 1 trang 45 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Quân Mông - Nguyên xâm lược Đại Việt vào các năm

A. 1257, 1285, 1286. 

B. 1258, 1285, 1287 - 1288.

C.1258,1287,1288.                                  

D. 1258, 1285 - 1286, 1287 - 1288.

2. Các trận đánh quyết định sự thất bại của quân Mông - Nguyên trên đất nước ta là

A. Bạch Đằng, Đông Bộ Đầu, Tây Kết.

B. Vân Đồn, Bạch Đằng, Chi Lăng.

C. Đông Bộ Đầu, Hàm Tử - Tây Kết - Chương Dương, Bạch Đằng.

D. Ngọc Hồi - Đống Đa, Tây Kết, Bạch Đằng.

3. Để đối phó với quân giặc, quân dân nhà Trần đã thực hiện kế sách

A. "đánh nhanh, thắng nhanh".                    

B. "vườn không nhà trống",

c. "ngụ binh ư nông".

D. "tiên phát chế nhân".

4. Vị tướng nào đã trả lời vua Trần : "Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo"?

A. Trần Thủ Độ.                      B. Trần Quốc Tuấn,

c. Lê Tần                                D. Trần Bình Trọng.

5. Thiên tài quân sự nổi danh nhất thế kỉ XIII của nước ta là

A. Trần Thủ Độ.                                          

B. Trần Quốc Tuấn,

C. Trần Quang Khải.

D. Phạm Ngũ Lão.

Trả lời 

1

2

3

4

5

B

C

B

A

B


 

Bài tập 2 trang 46 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Bài tập 2. Hãy nối tên các nhân vật lịch sử ở cột bên phải với nội dung ở cột bên trái sao cho đúng

1.Chỉ huy quân Trần ở Bình Lệ Nguyên

a)Trần Khánh Dư

2.Tiết chế quân đội nhà Trần

b)Trần Thái Tông

3.Chỉ huy trận đại thắng Vân Đồn

c)Trần Quốc Tuấn

4.Tác giả bài thơi “Phò giá về kinh”

d)Trần Quang Khải

Trả lời 

1-b;

2-c;

3-a;

4-d.


Bài tập 3 trang 47 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Bài tập 3. Hãy điền vào bảng dưới đây các trận chiến thắng của quân dân nhà Trần trong 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên cho phù hợp với mốc thời gian

Thời gian

Các chiến thắng

Ngày 29-1-1258

 

 

 

Tháng 5-1285

 

 

 

Tháng 5-6-1285

 

 

Tháng 4-1288

 

 
Trả lời 

Thời gian

Các chiến thắng

Ngày 29-1-1258

ba vạn quân Mông cổ do Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy, tiến vào xâm lược Đại Việt. Quản giặc theo đường sông Thao, tiến xuống Bạch Hạc (Phú Thọ), rồi tiến đến vùng Bình Lệ Nguyên (Vĩnh Phúc) thì bị chặn lại ở phòng tuyến do vua Trần Thái Tông chỉ huy.

Tháng 5-1285

 Lợi dụng thoời cơ nhà Trần tổ chức phản công đánh bại quân giặc ở nhiều nôi như Tây kết, hàm tử, chương dương, thăng long

Tháng 4-1288

Đoàn thuyền lương của Ô Mã Nhi rút về theo sông Bạch Đằng, ta nhử đích vào sâu trận địa khi nước dâng cao.


 

Bài tập 4 trang 47 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Bài tập 4. Hãy điền địa danh - nơi đã diễn ra sự kiện lịch sử trong các cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên thời Trần cho phù hợp

Các địa phương

Sự kiện lịch sử

 

Trận Bình Lệ Nguyên

 

Trận Đông Bộ Đầu

 

Trận Quy Hoá

 

Hội nghị Diên Hồng

 

Hội nghị Bình Than

 

Chiến thắng Tây Kết, Hàm Tử

 

Chiến thắng Chương Dương

 

Chiến thắng Vân Đồn

 

Chiến thắng Bạch Đằng

Trả lời 

Các địa phương

Sự kiện lịch sử

phủ Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Trận Bình Lệ Nguyên

thuộc quận Ba Đình, Hà Nội

Trận Đông Bộ Đầu

vùng Lào Cai, Yên Bá

Trận Quy Hoá

Quận  Ba Đình, Hà Nội

Hội nghị Diên Hồng

 làng Bình Than, tổng Vạn Ti, vùng đất ngày nay là Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Hội nghị Bình Than

huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Chiến thắng Tây Kết, Hàm Tử

Ha Nội

Chiến thắng Chương Dương

Quảng Ninh

Chiến thắng Vân Đồn

Quảng Ninh

Chiến thắng Bạch Đằng


 

Bài tập 5 trang 48 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Bài tập 5. Hãy nêu tên những chiến thắng tiêu biểu của quân dân Đại Việt trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông

- Nguyên và trình bày nét chính về một chiến thắng tiêu biểu nhất.

- Những chiến thắng tiêu biểu :

- Những chiến thắng tiêu biểu :

+ Lần thứ nhất: ...........................

+ Lần thứ hai: .............................

+ Lần thứ ba : .............................

- Chiến thắng tiêu biểu nhất

Trả lời :

- Những chiến thắng tiêu biểu :

+ Lần thứ nhất: Vua Trần Thái Tông và Thái tử Trần Hoảng dẫn quân lên nghênh địch tại Bình Lệ Nguyên

+ Lần thứ hai: Trận chiến Tây Kết, Hàm tử, Chương Dương, Thăng Long

+ Lần thứ ba : Chiến Thắng Vân Đồn, Chiến thắng Bạch Đằng

- Chiến thắng tiêu biểu nhất: Chiến thắng Bạch Đằng


Bài tập 6 trang 48 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Bài tập 6. Theo em, việc nhà Trần triệu tập Hội nghị Diên Hồng dụng gì ?

Trả lời 

Hội nghị Diên Hồng có ý nghĩa thống nhất ý chí quyết tâm đánh giặc của toàn thể nhân dân Đại Việt.


Bài tập 7 trang 48 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Bài tập 7: Những nguyên nhân nào đưa đến thắng lợi trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của quân dân Đại Việt? Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử lớn lao của thắng lợi đó.

- Nguyên nhân thắng lợi:

-  Ý nghĩa lịch sử :

Trả lời 

Quân dân ta có lòng yêu nước, bất khuất, quyết tâm đánh giặc ; có khối đoàn kết toàn dân tộc xung quanh triều đĩnh ; có đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo ; có các tướng lĩnh tài ba...


Bài tập 8 trang 49 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Bài tập 8. Em có nhận xét gì về vai trò, những đóng góp của Trần Quốc Tuấn trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên 

Trả lời 

Trần Quốc Tuấn là Tiết chế, Tổng chỉ huy cuộc kháng chiến lần thứ hai và lần thứ ba, ông đã cùng triều đình vạch ra đường lối chiến lược, chiến thuật đánh giặc đúng đắn, sáng tạo, góp phần quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến..

Tập làm văn - Luyện tập tả người trang 108, 109 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 5 tập 1

Lập dàn ý cho bài văn tả hoạt động của một bạn nhỏ hoặc một em bé ở tuổi tập đi, tập nói.

Hướng dẫn học sinh phương pháp học tốt môn Lịch sử

Trắc nghiệm môn Sử dễ nhưng cũng khó. Dễ là các em có tư duy,hiểu, biết phân tích,suy luận thì có thể làm được. Nhưng ...

Tiết 5 - Ôn tập cuối học kỳ 1 trang 130 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 1

Lập dàn ý chi tiết đề bài dưới đây: Hãy viết thư gửi một người thân đang ở xa kể lại kết quả học tập, ...

Tập làm văn - Tuần 33 trang 65 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau

Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh trang 7, 8 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1

Đọc đoạn văn Buổi sớm trên cánh đồng (Tiếng Việt 5, tập một, trang 14)

Giải bài tập trắc nghiệm trang 123 chương 7 sự tiến hóa của động vật Sách bài tập (SBT) Sinh học 7

Đặc điểm cơ bản để phân biệt động vật với thực vật là động vật...

Từ vựng chỉ hoạt động trong tiếng Anh

Bạn có biết dùng từ nào để diễn tả việc tập tạ, lướt sóng, thả diều hay đánh bài? 
Xem thêm Xem thêm
Scroll