Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 3, 4, 5, 6 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 7
Đăng lúc 18:10 - 26/06/2018

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô trước các câu sau.

Bài tập 1 trang 3 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Người Giéc-man chiếm ruộng đất của chủ nô Rô-ma và chia phần nhiều hơn cho

A. chủ nô Rô-ma.                                              

C. nô lệ và nông dân.

B. các tướng lĩnh quân sự và quý tộc.                  

D. nông nô

2. Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ tầng lớp

A. tướng lĩnh quân sự và quý tộc được cấp nhiều ruộng đất, được phong các tước vị cao thấp khác nhau, trở nên giàu có.

B. chủ đồn điền.

C. chủ nô Rô-ma cũ.

D. nông dân giàu có, chiếm đoạt một phần ruộng đất công thành ruộng tư.

3. Lãnh địa phong kiến là

A. vùng đất đai rộng lớn mà các quý tộc chiếm đoạt, hình thành khu đất riêng.

B. vùng đất đai rộng lớn do chủ nô chiếm giữ.

C. vùng đất nhỏ hẹp thuộc quyền sở hữu của nông nô.

D. vùng đất đai thuộc quyền sở hữu của nông dân.

4.  Sống trong mỗi lãnh địa bao gồm

A. chủ nô và nô lệ.                                  

B. lãnh chúa phong kiến và nông nô.

C. nông dân và thợ thủ công.                     

D. nông dân tự do và nô lệ.

5 Điểm nổi bật của lãnh địa

A. là đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản, ít quan hệ với các lãnh địa khác.

B. là đơn vị hành chính cơ sở.

C. là đom vị kinh tế đóng kín, không có sự giao lun với bên ngoài.

D. là cơ sở kinh tế chuyên sản xuất các mặt hàng thủ công mĩ nghệ.

6. Những hoạt động chủ yếu trong thành thị :

A. nông nô sản xuất hàng tiêu dùng.

B. thợ thủ công, thương nhân cùng tiến hành sản xuất và buôn bán.

C. hoạt động của các tổ chức phường hội và thương hội.

D. chỉ có thương nhân với các hoạt động trao đổi buôn bán.

 Trả lời 

1

2

3

4

5

6

B

A

A

B

c

B


 

 

Bài tập 2 trang 4 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô  trước các câu sau.

1.  Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp, Rô-ma phát triển đến đỉnh cao vào thế kỉ V, sau đó phân hoá, hình thành nhiều quốc gia nhỏ như Ảng-glô Xắc-xông, Phơ-răng, Tây Gốt, Đông Gốt,...

2.  Xã hội phong kiến ở châu Âu được hình thành khi trong xã hội hình thành hai giai cấp cơ bản : lãnh chúa phong kiến có quyền thế, rất giàu có và nông nô không có ruộng đất, phụ thuộc vào các lãnh chúa.

3.  Mỗi lãnh địa là một đơn vị kinh tế đóng kín, tự cấp, tự túc.

4.  Trong các lãnh địa, nông nô có người thì làm ruộng, có người thì làm nghề thủ công cho lãnh chúa.

5.  Do sản xuất thủ công nghiệp phát triển, hàng hoá dư thừa nhiều, các lãnh chúa đem hàng ra bán ở nơi có đông người qua lại, thậm chí lập xưởng sản xuất ở đó, dần dần hình thành các thành thị.

 Trả lời 

Đúng : 2, 3 

Sai: 1,4, 5.


Bài tập 3 trang 4 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Bài tập 3. Hãy lựa chọn từ cho trước dưới đây và điền vào chỗ chấm (...) trong đoạn văn sau cho phù hợp, qua đó thấy được đặc điểm chính của nền sản xuất trong các lãnh địa phong kiến.

muối và sắt trao đổi, buôn bán ; nông nô ; tự sản xuất ; lãnh chúa, nô lệ

"Trong lãnh địa, nông nô (1) ........................ra mọi vật dụng và tiêu dùng những thứ do mình làm ra. Họ chỉ phải mua (2) ....................... là hai thứ mà họ chưa tự làm ra được, ngoài ra không có sự (3) .......................với bên ngoài. Mỗi người (4).......................  vừa làm ruộng, vừa làm thêm một nghề thủ công nào đó."

 Trả lời 

1. tự sản xuất;

2. muối và sắt;

3. trao đổi, buôn bán ;

4. nông nô


 

Bài tập 4 trang 5 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Bài tập 4.  Hãy nối các ô ở giữa với ô hai bên sao cho phản ánh đúng đặc điểm của lãnh chúa và nông nô trong xã hội phong kiến Tây Âu

1.Lãnh chúa

a)      Là các tướng lĩnh quân sự và quý tộc Giéc –man được chia nhiều ruộng đất, có tước vị

2.Nông nô

b)      Có nguồn gốc từ nô lệ và nông dân công xã mất ruộng đất

c)       Có lãnh địa riêng, phát canh thu tô, thuế

d)      Không  có ruộng đất, phải nộp tô. Thuế rất nặng

e)      Bị đối xử rất tàn nhẫn

g)       Không phải lao động, chỉ luyện tập cung kiếm và tổ chức những buổi tiệc tùng, hội hè…

  Trả lời 

1 - a, c, g ;

2 - b, d, e.


 

Bài tập 5 trang 5 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Bài tập 5. Sự hình thành xã hội phong kiến ờ cháu Âu diễn ra như thế nào ?

 Trả lời 

-  Thế kỉ V, người Giéc-man xâm chiếm lãnh thổ của đế quốc Rô-ma.

-  Người Giéc-man đã :

+ Thủ tiêu các quốc gia cổ đại, lập nhiều vương quốc mới : Ăng-glô Xắc-xông, Phơ-răng..

+ Chiếm đất đai của chủ nô Rô-ma chia cho các tướng lĩnh quân sự và quý tộc.

+ Phong tước vị cho người theo họ: công, hầu, bá, tử, nam.

-  Từ đó, các giai cấp mới được hình thành

+ Tướng lĩnh quân sự, quý tộc có ruộng, giàu có, được phong tước vị, có quyền lực hợp thành giai cấp mới là lãnh chúa.

+ Nông dân bị mất ruộng, phải nhận ruộng của lãnh chúa để cày thuê, phụ thuộc vào lãnh chúa, đó là giai cấp nông nô.

==>Xã hội phong kiến hình thành.

 


Bài tập 6 trang 6 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Bài tập 6. Nền kinh tế trong các thành thị có điểm gì khác với nền kinh tế lãnh địa 

 Trả lời 

Thành thị là nơi tập trung đông dân cư, là điểm giao lưu (lãnh địa đóng kín).

- Bộ mặt thành thị: có phố xá, cửa hàng.

-  Trong thành thị có cư dân là thợ thủ công, thương nhân (lãnh địa chỉ có lãnh chúa và nông nô).

-  Thành thị có phường hội, thương hội, hội chợ để sản xuất hàng hoá, trao đổi, sản xuất phát triển (lãnh địa : tự cung tự cấp, là đơn vị kinh tế, chính trị độc lập).

Tập làm văn - Tuần 33 trang 65 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau

Tập làm văn - Luyện tập tả người trang 108, 109 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 5 tập 1

Lập dàn ý cho bài văn tả hoạt động của một bạn nhỏ hoặc một em bé ở tuổi tập đi, tập nói.

Giải bài tập trắc nghiệm trang 123 chương 7 sự tiến hóa của động vật Sách bài tập (SBT) Sinh học 7

Đặc điểm cơ bản để phân biệt động vật với thực vật là động vật...

Luyện từ và câu - Tuần 34 trang 67 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

Dựa theo nội dung bài Đàn bê của anh Hồ Giáo (Tiếng Việt 2, tập hai, trang 136), tìm những từ ngữ trái nghĩa điền ...

Unit 20. What are you going to do this summer?

Unit 20. What are you going to do this summer? trang 80 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới

Unit 19. What animal do you want to see?

Unit 19. What animal do you want to see? trang 76 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới
Xem thêm Xem thêm
Scroll