Giải bài tập trắc nghiệm trang 148 chương XI Sinh sản Sách bài tập (SBT) Sinh học 8
Đăng lúc 15:53 - 26/06/2018

Ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp và điền kết quả vào cột 3....

Bài 17.

Cột 1

Cột 2

Cột 3

 

  1. Tinh hoàn
  2. Ống dẫn tinh
  3. Túi tinh

4. Tuyến tiền liệt

 

 

A. nơi chứa và nuôi dưỡng tinh trùng.  

B. nơi sản xuất tinh trùng.                   

C. dẫn tinh trùng từ tinh hoàn đến túi tinh.

D. tiết dịch hoà với tinh trùng từ túi tinh chuyển ra để tạo thành tinh dịch.

1...

2...

3...

4...

Bài 18.

Cột 1

Cột 2

Cột 3

 

1. Kinh nguyệt

2. Ống dẫn nước tiểu

3. Tuyến tiền đình

4. Tử cung

 

 

 

 

A. ở nữ là một đường riêng biệt với

âm đạo.

B. nơi trứng được chuyển xuống sau

khi thụ tinh và làm tổ để phát

triển thành thai.

C. hiện tượng bong lớp niêm mạc khi

trứng không được thụ tinh.

Dtuyến tiết dịch nhờn bôi trơn

âm đạo.

1...

2...

3...

4...

 

 

 

 

 

Bài 19.

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Thụ tinh

2. Thu thai

 

 

A. trứng đã được thụ tinh vừa di chuyển xuống tử cung vừa phân chia tạo thành phôi. Phôi chìm sâu vào lớp niêm mạc tử cung đã được chuẩn bị dày, xốp và xung huyết để trứng đến làm tổ sau khi thụ tinh.

B. hiện tượng trứng kết hợp với tinh trùng để tạo thành hợp tử.

1...

2...

 

 

 Bài 20.

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Buồng trứng

 

2. Ống dẫn trứng

 

3. Sự rụng trứng

 

4. Thể vàng

 

A. nơi đón nhận trứng và thông với tử cung.

B. nơi sản xuất trứng.

C. hiện tượng bao noãn vỡ ra để trứng thoát

ra ngoai.

D. được hình thành sau khi rụng trứng

nhưng sẽ bị thoái hoá nếu trứng không

được thụ tinh.

1...

2...

3...

4...

 

 

 

 

 

Bài 21.

Câu

Đúng

Sai

1. Trong quá trình mang thai, lớp niêm mạc tử cung được duy trì là nhờ

thể vàng tiết progestêrôn.

2. Thai được nuôi dưỡng nhờ chất dinh dưỡng lấy từ mẹ qua nhau thai.

3. Nếu trứng gặp tinh trùng thì sẽ xảy ra sự thụ thai để tạo thành hợp tử.

4. Tinh hoàn là cơ quan sản xuất tinh trùng.

5. Trứng rụns được phễu dẫn trứng tiếp nhận, đưa vào ống dẫn trứng.

6. Sau khi rụng, trứng có khả năng thụ tinh trong vồng 48 - 72 giờ.

7. Sự thụ tinh thường xảy ra trong ống dẫn tinh.

8. Số lượng tinh trùng tham gia thụ tinh rất lớn nhưng chỉ có một tinh

trùng được thụ tinh với trứng.

9. Thê vàng có chức năng tiết hoocmỏn duy trì lớp niêm mạc tử cung.

10. Tại nơi trứng làm tổ sẽ hình thành nhau thai.

11. Thai có thể tự tổng hợp chất dinh dưỡng.

12. Tử cung là nơi trứng chín và rụng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Lời giải:
Bài 17.
 

1

2

3

4

B

C

A

D

Bài 18.

1

2

3

4

C

A

D

B

 
 
 
Bài 19.

1

2

B

A

 
Bài 20.
 

1

2

3

4

B

A

c

D

 
Bài 21.
 

1

2

3

4

Đ

Đ

S

Đ

5

6

7

8

Đ

S

S

Đ

9

10

11

12

Đ

Đ

S

S

Tập làm văn - Tuần 33 trang 65 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau

Tập làm văn - Luyện tập tả người trang 108, 109 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 5 tập 1

Lập dàn ý cho bài văn tả hoạt động của một bạn nhỏ hoặc một em bé ở tuổi tập đi, tập nói.

Giải bài tập trắc nghiệm trang 123 chương 7 sự tiến hóa của động vật Sách bài tập (SBT) Sinh học 7

Đặc điểm cơ bản để phân biệt động vật với thực vật là động vật...

Luyện từ và câu - Tuần 34 trang 67 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

Dựa theo nội dung bài Đàn bê của anh Hồ Giáo (Tiếng Việt 2, tập hai, trang 136), tìm những từ ngữ trái nghĩa điền ...

Unit 20. What are you going to do this summer?

Unit 20. What are you going to do this summer? trang 80 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới

Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh trang 7, 8 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1

Đọc đoạn văn Buổi sớm trên cánh đồng (Tiếng Việt 5, tập một, trang 14)

Unit 19. What animal do you want to see?

Unit 19. What animal do you want to see? trang 76 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới
Xem thêm Xem thêm
Scroll