Giải bài tập trắc nghiệm trang 42 chương 4 ngành thân mềm Sách bài tập (SBT) Sinh học 7
Đăng lúc 11:25 - 14/06/2018

Vai trò lớp vỏ đá vôi của thân mềm là...

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỏi bài sau :

1. Vai trò lớp vỏ đá vôi của thân mềm là

A. hấp thụ khí thở.                                     B. Làm chỗ dựa tấn công kẻ thù.

C. liên hệ với môi trường ngoài.                  D. Che chở bảo vệ cơ thể.

2. Thân mềm có mắt và tua đầu phát triển ở

A. mực.                                                        B. Trai sông.

C. ốc sên.                                                     D. Cả A, B và C.

3. Tên các bộ phận tham gia vào dinh dưỡng ở trai sông là

A.ống hút nước.      B. ống thoát nước, C. tấm miệng phủ lông.                         D. Cả A, B và C.

4. Ôxi tan trong nước được trai sông tiếp nhận ở

A. miệng.                                             

B. mang.

C. tấm miệng.                                    

D. áo trai.

5. Cơ quan trao đổi khí ở trai sông là

A. phổi.

B. bề mặt cơ thể.

C. mang.

D. cả A, B và C.

6. Di chuyển ở trai sông được thực hiện bằng

A. ống hút nước.                                   B. ống thoát nước,

C. chân trai.                                           D. cả B và C.

 

7. Khả năng di chuyển cao nhất của Thân mềm là

A. mực.                                                 B. Trai sông.

C. ốc sên.                                              D. ốc nhồi.

8. Ấu trùng loài thân mềm có tập tính kí sinh ngoài ở cá là

A. mực.                                                        B. trai sông.

C. ốc bươu.                                                   D. bạch tuộc.

9. Lớp Thân mềm có ý nghĩa kinh tế lớn nhất là

A. chân đầu (mực, bạch tuộc).                B. chân rìu (trai, sò),

C. chân bụng (ốc sên, ốc bươu).              D. cả A, B và C.

10. Trai sông tự vệ bằng cách

A. thu cơ thể vào trong vỏ.

B. khép vỏ, ống thoát thải nước ra.

C. ống hút hút nước vào.

D. cả A và B.

11. Tính tuổi của trai sông căn cứ vào

A. cơ thể to nhỏ.

B. vòng tăng trưởng của vỏ.

C. màu sắc của vỏ.

D. cả A, B và C.

12. Muốn mua được trai tươi sống ở chợ, phải chọn

A. con vỏ đóng chặt.                             B. con vỏ mở rộng.

C. con to và nặng.                                 D. cả A, B và C.

 

13. Trai sông cái và trai sông đực khác nhau ở đặc điểm là

A. màu sắc của vỏ.                               B. Mức lồi và dẹp của vỏ.

C. vòng tăng trưởng của vỏ.                  D. Kích thước vỏ.

14. Lớp xà cừ của vỏ thân mềm có màu óng ánh cầu vồng

A. do tác động của ánh sáng.                      B. Do cấu trúc của lớp xà cừ.

 C. do khúc xạ của tia sáng.                        D. Cả A, B và C.

15. Từ các cấu tạo cơ thể động vật dưới đây, bốn cấu tạo nào giúp nhận biết các đại diện của ngành Thân mềm

1.Cơ thể đối xứng 2 bên.

2. Cơ thể mềm.

3. Cơ thể phân đốt.
4. Cơ thể không phân đốt.

5.Có vỏ đá vôi và khoang áo.

6. Cơ quan tiêu hóa .

Tổ hợp đúng là : 
A. 2,4,5,6.                                               B. 1,3,5,7.

C. 1,2,3,4.                                               D. 3,4,5,6.

16. Lớp Châu rìu (đại diện là trai sông) có các đặc điểm nào trong số các đặc điểm dưới đây ?

1.Có 1 vỏ đá vôi.

2. Có 2 vỏ đá vôi.

3. Phần đầu cơ thể tiêu giảm.

4. Có cơ chân lẻ phát triển.

5. Có lối sống chậm chạp thụ động.

6. Có lối sống di chuyển tích cực.

Tổ hợp đúng là :

A. 1,3,5,6.                                              B. 2,3,5,6.

C. 2,4,5,6.                                              D. 1,3,4,5.

17. Lớp Chân bụng (đại diện là ốc sên) khác lớp Chân rìu (đại diện là trai sông) ở đặc điểm nào trong số các đặc điểm đưới đây ?

1. Có khoang áo phát triển.                  2. Có 1 vỏ đá vôi hình ống, xoắn ốc.

3. Phần đầu phát triển.                         4. Có tua miệng, mắt và khứu giác.

Tổ hợp đúng là :

A. 1,2,3.                   B. 1,3,4.                C. 1,2,4.                          D. 2,3,4.

18. Đặc điểm nào sau đây không phải của lớp Chân đầu (đại diện là mực) ?

1. Vỏ đá vôi phát triển.

2. Tua miệng có 8 hay 10 tua.

3. Vỏ đá vôi tiêu giảm.

4. Khoang áo có hệ cơ phát triển góp phần vào cơ chế di chuyển ở chúng.

5. Có lối sống thụ động, chậm chạp.

Tổ hợp đúng là :

A. 1,2.             B. 1,5.                 c.3,4.                D. 1,3,5.

Chọn từ, cụm từ cho sẵn để điền vào chỗ trỏng trong câu sau cho phù hợp *

 

19. thân mềm cấu tạo bằng (1)...............gồm (2)..............lớp : Ngoài là lớp (3)........ , trong là lớp (4)................giữa là lớp (5)................Ngọc trai hình thành trong lớp (6)................

A. đá vôi              B. sừng                     c. ba                       D. xà cừ

20. Ngoài cơ thể thân mểm có (1)................bao phủ. Lớp áo thường ở ngay dưới vỏ (2)............. và gấp lại thành một (3)   để (4)..............phát triển gọi là khoang áo.

A. mang               B. đá vôi                   c. khoang trống                D. lớp áo

21. Ghép nội dung ở cột B với cột A và điền vào cột c cho phù hợp với chức năng của ống hút và ống thoát.

A. Cơ quan

c. Kết quả

B. Chức năng

1. Ống hút

1............

a) Thải thức ăn thừa và nước thừa

2. Ống thoát

2..........

b) Hút thức ăn và O2

 

 

c) Thải cặn bã và CO2

 
 
Lời giải:
 
 
Câu Đáp án
1 D
2 A
3 D
4 B
5 C
6 D
7 A
8 B
9 A
10 D
11 B
12 A
13 B
14 D
15 A
16 C
17 D
18 B
19

1.A

2.C

3.B

4.D

5.A

6.D

20

1.D

2.B

3.C

4.A

21

1.B

2.C

Tập làm văn - Tuần 33 trang 65 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau

Tập làm văn - Luyện tập tả người trang 108, 109 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 5 tập 1

Lập dàn ý cho bài văn tả hoạt động của một bạn nhỏ hoặc một em bé ở tuổi tập đi, tập nói.

Giải bài tập trắc nghiệm trang 123 chương 7 sự tiến hóa của động vật Sách bài tập (SBT) Sinh học 7

Đặc điểm cơ bản để phân biệt động vật với thực vật là động vật...

Luyện từ và câu - Tuần 34 trang 67 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

Dựa theo nội dung bài Đàn bê của anh Hồ Giáo (Tiếng Việt 2, tập hai, trang 136), tìm những từ ngữ trái nghĩa điền ...

Unit 20. What are you going to do this summer?

Unit 20. What are you going to do this summer? trang 80 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới

Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh trang 7, 8 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1

Đọc đoạn văn Buổi sớm trên cánh đồng (Tiếng Việt 5, tập một, trang 14)

Unit 19. What animal do you want to see?

Unit 19. What animal do you want to see? trang 76 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới
Xem thêm Xem thêm
Scroll