Giải từ bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 93, 94, 95 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 7
Đăng lúc 20:54 - 20/07/2018

Bài 27. Chế độ phong kiến nhà nguyễn - Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế vào năm

Bài tập 1 trang 93 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Bài tập 1.  Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế vào năm

A. 1801.                                                               B. 1802.

c. 1804                                                                D. 1806.

2. Niên hiệu đầu tiên của nhà Nguyễn là

A. Gia Long.                                                B. Minh Mạng,

c. Triệu Trị.                                                  D. Tự Đức.

3. Năm 1815, nhà Nguyễn ban hành bộ luật

A. Quốc triều hình luật.                                B. Hình luật.

C. Hoàng triều luật lệ (Luật Gia Long).           D. Hình thư.

4. Trong công cuộc khai hoang của các vua triều Nguyễn, hai huyện miền ven biển Bắc Thành được lập nên gồm

A. Kiến Xương và Tiền Hải (Thái Bình).

B. Tiền Hải và Thái Thuỵ (Thái Bình),

c. Kiến Xương và Vũ Thư (Thái Bình)

D. Tiền Hải (Thái Bình) và Kim Sơn (Ninh Bình).

5. Chính sách của nhà Nguyễn đối với các nước phương Tây là gì ?

A. Không cho người phương Tây mở cửa hàng, chỉ được phép ra vào một số cảng đã quy định.

B. Chỉ giao lưu buôn bán với thương nhân một số nước phương Tây.

C. Thực hiện chính sách "đóng cửa", khước từ mọi sự trao đổi buôn bán.

D. Chỉ đặt quan hệ buôn bán với thương nhân Pháp.

Trả lời 

1

2

3

4

5

D

A

C

D

A

 


 

Bài tập 2 trang 94 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô  trước các câu sau.

1.  Trong những năm 1815 - 1832, nhà Nguyễn chia cả nước làm 30 tỉnh và một phủ trực thuộc (Thừa Thiên).

2. Để kịp thời chuyển tin tức giữa triều đình với các địa phương, nhà Nguyễn đã cho thiết lập một hệ thống trạm ngựa từ Nam Quan đến Cà Mau.

3.  Dưới thời Nguyễn, chế độ quân điền tiếp tục được duy trì nên có tác dụng phát triển nông nghiệp và ổn định đời sống nhân dân.

4.   Nhà Nguyễn lập nhiều xưởng đúc tiền, đúc súng, đóng tàu ở kinh đô Huế, Hà Nội, Gia Định... và thu hút thợ giỏi từ các địa phương tập trung về sản xuất trong các công xưởng của nhà nước.

Trả lời

Đúng: 2, 4

Sai: 1, 3 


Bài tập 3 trang 94 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Bài tập 3. Điền nội dung là những điểm mới về tổ chức chính quyền và chính sách đối ngoại của nhà Nguyễn vào bảng sau

Tổ chức chính quyền và chính sách đối ngoại

Những điểm mới

Triều đình trung ương

 

 

 

 

Chính quyền địa phương

 

 

 

 

Luật pháp

 

 

Quân đội

 

 

 

 

Ngoại giao

 

 

Trả lời 

Tổ chức chính quyền và chính sách đối ngoại

Những điểm mới

Triểu đình trung ương

Vua đứng đầu, trực tiếp điều hành mọi việc hệ trọng trong nước, từ trung ương đến địa phương.

Chính quyền địa phương

Cả nước được chia làm 30 tỉnh và một phủ trực thuộc. Đứng đầu mỗi tỉnh lớn là Tổng đốc, còn các tỉnh vừa và nhỏ là các chức tuần phủ.

Luật pháp

Ban hành bộ Hoàng triều luật lệề

Quân đội

Gồm nhiều binh chủng, thành trì ở kinh đô và các trấn, tỉnh được xây dựng vững chắc và hệ thống trạm ngựa cũng được xây dựng để trúyền tin tức.

Ngoại giao

-     Đối với nhà Thanh : thần phục, nhiều chính sách của nhà Thanh được các vua Nguyễn dùng làm khuôn mẫu để trị nước.

-    Đối với phương Tây: khước từ mọi tiếp xúc.

 


 

Bài tập 4 trang 95 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Bài tập 4. Hoàn thành bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn dưới thời Nguyễn theo mẫu sau.

Người lãnh đạo

Thời gian

Địa bàn hoạt động

Lực lượng tham gia

Phan Bá Vành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Vân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Khôi

 

 

 

 

 

 

Cao Bá Quát

 

 

 

 

 

 

 
Trả lời 
 

Người lãnh đạo

Thời gian

Địa bàn hoạt động

Lực lượng tham gia

Phan Bá Vành

(1821 -1827)

Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Quảng Yên

  nông dân

Nông Văn Vân

(1833 -1835)

miền núi Việt Bắc

Nông Văn Vân cùng một số tù trưởng tập hợp dân chúng nổi dậy.

Lê Văn Khôi

(1833 - 1835)

Phiên An (Gia Định)

nông dân

Cao Bá Quát

(1854 - 1856)

Hà Nội, Bắc Ninh

ông cùng một số bè bạn tập hợp nông dân và các dân tộc miền trung du


Bài tập 5 trang 95 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Bài tập 5. Công cuộc khai hoang dưới thời Nguyễn được thực hiện và có tác dụng như thế nào ?

- Công cuộc khẩn hoang :

- Tác dụng :

Trả lời 

Việc khai hoang được nhà nước rất chú ý quan tâm. Các biện pháp di dân và lập đồn điền được tiến hành ở nhiều tỉnh phía Bắc và phía Nam.

- Nhà Nguyễn phong chức Doanh điền sứ để chiêu mộ dân lưu vong khai phá miền ven biển, lập nên các huyện Tiền Hải (Thái Bình), Kim Sơn (Ninh Bình) và hàng trăm đồn điền ở các tỉnh Nam Kì.

- Việc khai hoang đã tăng diện tích đất canh tác.

Tập làm văn - Luyện tập tả người trang 108, 109 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 5 tập 1

Lập dàn ý cho bài văn tả hoạt động của một bạn nhỏ hoặc một em bé ở tuổi tập đi, tập nói.

Hướng dẫn học sinh phương pháp học tốt môn Lịch sử

Trắc nghiệm môn Sử dễ nhưng cũng khó. Dễ là các em có tư duy,hiểu, biết phân tích,suy luận thì có thể làm được. Nhưng ...

Tiết 5 - Ôn tập cuối học kỳ 1 trang 130 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 1

Lập dàn ý chi tiết đề bài dưới đây: Hãy viết thư gửi một người thân đang ở xa kể lại kết quả học tập, ...

Tập làm văn - Tuần 33 trang 65 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau

Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh trang 7, 8 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1

Đọc đoạn văn Buổi sớm trên cánh đồng (Tiếng Việt 5, tập một, trang 14)

Giải bài tập trắc nghiệm trang 123 chương 7 sự tiến hóa của động vật Sách bài tập (SBT) Sinh học 7

Đặc điểm cơ bản để phân biệt động vật với thực vật là động vật...

Từ vựng chỉ hoạt động trong tiếng Anh

Bạn có biết dùng từ nào để diễn tả việc tập tạ, lướt sóng, thả diều hay đánh bài? 
Xem thêm Xem thêm
Scroll