Thân - Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 27 Sách bài tập (SBT) Sinh học 6
Đăng lúc 17:34 - 27/02/2018

Thân cây gồm những bộ phận nào ? Nêu sự giống và khác nhau giữa chồi lá và chồi hoa.

Bài 1. Thân cây gồm những bộ phận nào ? Nêu sự giống và khác nhau giữa chồi lá và chồi hoa.

Hướng dẫn trả lời:

-      Thân cây gồm những bộ phận sau :

+ Thân chính.

+ Cành.

+ Chồi ngọn.

+ Chồi nách.

-        Sự giống nhau giữa chồi lá và chồi hoa :

+ Đều là chồi nách, nằm ở nách lá trên cây hoặc trên cành.

+ Đều có mầm lá bao bọc.

-        Sự khác nhau giữa chồi lá và chồi hoa :

+ Chồi lá: bên trong mầm lá là mô phân sinh ngọn, sẽ phát triển thành cành mang lá.

+ Chồi hoa : bên trong mầm lá là mầm hoa sẽ phát triển thành hoa hoặc cành mang hoa.

 

Bài 2. Thân cây dài ra do bộ phận nào ? Sự dài ra của các loại cây khác nhau có giống nhau không ?

Hướng dẫn trả lời:

-       Thân cây dài ra do phần ngọn, vì ở phần ngọn có mô phân sinh ngọn, các tế bào ở mô phân sinh ngọn phân chia và lớn lên làm cho thân dài ra.

-        Sự dài ra của thân các loại cây khác nhau thì không giống nhau :

+ Cây thân cỏ, thân leo (mướp, bí...) dài ra rất nhanh.

+ Cây thân gỗ lớn chậm hơn, nhưng sống lâu năm nên nhiều cây cao, như bạch đàn, chò...

+ Cây trưởng thành khi bấm ngọn sẽ phát triển nhiều chồi, hoa, quả, còn khi tỉa cành cây tập trung phát triển chiểu cao.

Bài 3*. So sánh cấu tạo trong của thân non và rễ.

Hướng dẫn trả lời:

Rễ (miền hút)

Thân non

- Cấu tạo vỏ gồm : biểu bì, lông hút, thịt vỏ.

- Cấu tạo vỏ gồm : biểu bì và thịt vỏ.

- Trụ giữa gồm : ruột và bó mạch.

Bó mạch gồm : mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ nhau.

- Trụ giữa gồm : ruột và bó mạch.

Bó mạch gồm : mạch rây xếp ở ngoài và mạch gỗ xếp ở trong.

Bài 4. Quan sát sơ đồ cắt ngang thân cây trưởng thành và điền tên các bộ phận tương ứng với các số trên sơ đồ.

Hướng dẫn trả lời:

Sơ đồ cắt ngang của thân cây cây trưởng thành

1.vỏ;                      2. Tầng sinh vỏ ;             3. Tầng sinh vỏ;   Lời giải:

4. Mạch rây ;           5. Tầng sinh trụ ;            6. Mạch gỗ;

 

 

Bài 5. Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng.

Hướng dẫn trả lời:

Dụng cụ :

-     Bình thuỷ tinh chứa nước pha màu (mực đỏ hoặc tím

-     Dao con.

-     Kính lúp.

-     Một cành hoa trắng (hoa huệ hoặc hoa cúc, hoa hồng).

Tiến hành thí nghiệm: 

-     Cắm cành hoa vào bình đựng nước màu và để ra chỗ thoáng.

-     Sau một thời gian, quan sát, nhận xét sự thay đổi màu sắc của cánh hoa.

-     Cắt ngang cành hoa, dùng kính lúp quan sát phần bị nhuộm màu.

Kết luận : Nước và muối khoáng hoà tan được vận chuyến nhờ mạch gỗ.

Bài 6. Quan sát hình 18.1 SGK, nêu đặc điểm, tên thân biến dạng và chức năng đối với cây.

Trả lời:

STT

Tên vật mẫu

Tên thân bỉến dạng

Đặc điểm của thân biến dạng

Chức năng đối với cây

1

Củ

su hào

Thân củ

Thân củ nằm trên mặt đất.

Dự trữ chất dinh dưỡng.

2

Củ

khoai tây

Thân củ

Thân củ nằm dưới mặt đất.

Dự trữ chất dinh dưỡng.

3

Củ gừng

Thân rễ

Thân rễ nằm trong đất.

Dự trữ chất dinh dưỡng.

4

Củ

dong ta

Thân rễ

Thân rễ nằm trong đất.

Dự trữ chất dinh dưỡng.

5

Xương

rồng

Thân

mọng nước

Thân mọng nước, mọc trên mặt đất.

Dự trữ nước, quang hợp.

Tập làm văn - Tuần 33 trang 65 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau

Tập làm văn - Luyện tập tả người trang 108, 109 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 5 tập 1

Lập dàn ý cho bài văn tả hoạt động của một bạn nhỏ hoặc một em bé ở tuổi tập đi, tập nói.

Giải bài tập trắc nghiệm trang 123 chương 7 sự tiến hóa của động vật Sách bài tập (SBT) Sinh học 7

Đặc điểm cơ bản để phân biệt động vật với thực vật là động vật...

Luyện từ và câu - Tuần 34 trang 67 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

Dựa theo nội dung bài Đàn bê của anh Hồ Giáo (Tiếng Việt 2, tập hai, trang 136), tìm những từ ngữ trái nghĩa điền ...

Unit 20. What are you going to do this summer?

Unit 20. What are you going to do this summer? trang 80 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới

Unit 19. What animal do you want to see?

Unit 19. What animal do you want to see? trang 76 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới
Xem thêm Xem thêm
Scroll