Unit 19. What animal do you want to see?
Đăng lúc 16:50 - 27/02/2018

Unit 19. What animal do you want to see? trang 76 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới

A. PHONICS - phát âm 

(1) Look at the words write them with stress marks (') say the words aloud. (nhìn vào những từ sau với trọng âm của chúng và đọc to chúng)

1. crocodile /ˈkrɒkədʌɪl/

2. animal /ˈanɪm(ə)l/

3. grandmother /ˈɡran(d)mʌðə/

4. basketball /ˈbɑːskɪtbɔːl/

5. badminton /ˈbadmɪnt(ə)n/

6. beautiful /ˈbjuːtɪfʊl/

7. elephant/ˈɛlɪf(ə)nt

8. grandfather /ˈɡran(d)fɑːðə/

2) complete with the words above. Then say the sentences aloud

( Hoàn thành với những từ trên. sau đó đọc to các câu)

 

u

 

 

key:

1. elephant (con voi rất to) 

2. crocodile (con cá sấu hung dữ)

3. beautiful (Con ngựa vằn rất đẹp)

4. basketball (Wow! Con khỉ đang chơi bóng rổ)

B. VOCABULARY - từ vựng

1) Do the puzzle (làm câu đó)

 

u

 

key:

1. zebra (ngựa vằn)

2. elephant (con voi)

3. tiger (co hổ)

4. monkey (khỉ)

5. bear (con gấu)

6. crocodile (cá sấu)

2) Complete the sentences (hoàn thành những câu sau)

 

u

 

key:

1. monkey

Con khỉ rất hài hước

2. tiger

Con hổ hung dữ

3. zebras 

Những chú ngựa vằn rất đẹp

4. bears

Những chú gấu rất lớn

C. SENTENCE PATTERNS - cặp câu

1) Circle and write . (Khoanh và viết)

1A

Cậu bé muốn xem con vật nào? 

A. Cậu bé muốn xem gấu

2. C

Cô  bé muốn xem con vật nào? 

Cô bé muốn xem con ngựa vằn

3. B

Lũ trẻ muốn xem con vật nào? 

Chúng muốn xem hổ

4. B

Tại sao họ thích khỉ?

Vì chúng rất hài hước

2) Put the words in order (xếp từ theo thứ tự đúng)

 

u

 

key:

1. What animal does he want to see?

Anh ấy muốn xem con gì?

2. He wants to see bears

Anh ấy muốn xem gấu

3. She likes monkeys very much

Cô ấy thích khỉ rất nhiều

4. Why does she like monkey?

Tại sao cô ấy thích khỉ?

5. Monkeys can do funny things

Khỉ có thể làm những điều hài hước

D. SPEAKING - nói

1) Read ad reply (đọc và đáp)

 

u

 

key:

a. Bạn có thích khỉ không?

b. bạn muốn xem con gì ở sở thú?

c. bạn thích con vật gì? Tại sao?

d. Bạn không thích con gì? Tại sao?

2) Ask questions to find out what zoos animals your family members like

Hỏi những câu hỏi để tìm ra động vật ở sở thú nào mà các thành viên trong gia đình bạn thích

E. READING - đọc

1) Read and complete . (đọc và hoàn thành)

 

u

 

key:

1. tiger

Mẹ, nhìn con hổ kia kìa

2. like

nhưng con không thích hổ

3. Because

Vì chúng rất đáng sợ

4. What

Con thích con gì?

5. they

Chúng nhỏ, nhưng chúng có thể làm nhiều thứ rất thú vị

2) Read and circles (đọc và khoanh tròn)

1c

Linda và Tom thích đến sở thú

2b

Ở sở thú, Linda muốn xem khỉ

3a

Linda thích khỉ vì chúng có thể chuyền và làm nhiều điều thú vị.

4c

Tom muốn xem gấu ở sở thú

5b

Tom thích gấu vì chúng to và khỏe

Linda và Tom thích đến sở thú. có rất nhiều con vật khác nhau ở sở thú. Linda thích khỉ rất nhiều. Chúng có thể chuyền và làm nhiều điều thú vị. Chúng thích ăn trái cây. Tom không thích khỉ. Anh ấy thích gấu. chúng to lớn và khỏe. Chúng thích ăn cá và mật ong. 1 vài con có thể đạp xe và chơi với bóng. Còn bạn thì sao? Bạn thích con gì?

F. WRITING - VIẾT

1) Write about yourself (viết về bản thân bạn)

 

u

 

Bạn thích những con vật nào? Vì sao?

 

Tập làm văn - Tuần 33 trang 65 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau

Tập làm văn - Luyện tập tả người trang 108, 109 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 5 tập 1

Lập dàn ý cho bài văn tả hoạt động của một bạn nhỏ hoặc một em bé ở tuổi tập đi, tập nói.

Giải bài tập trắc nghiệm trang 123 chương 7 sự tiến hóa của động vật Sách bài tập (SBT) Sinh học 7

Đặc điểm cơ bản để phân biệt động vật với thực vật là động vật...

Luyện từ và câu - Tuần 34 trang 67 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

Dựa theo nội dung bài Đàn bê của anh Hồ Giáo (Tiếng Việt 2, tập hai, trang 136), tìm những từ ngữ trái nghĩa điền ...

Unit 20. What are you going to do this summer?

Unit 20. What are you going to do this summer? trang 80 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới

Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh trang 7, 8 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1

Đọc đoạn văn Buổi sớm trên cánh đồng (Tiếng Việt 5, tập một, trang 14)

Unit 19. What animal do you want to see?

Unit 19. What animal do you want to see? trang 76 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới
Xem thêm Xem thêm
Scroll