Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 71, trang 72 Sách bài tập SBT Địa lí 7
Đăng lúc 11:49 - 23/07/2018

Bài 31. Kinh tế châu Phi (tiếp theo). Xuất khẩu, nhập khẩu của các nước châu Phi.

Câu 1 trang 71 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hoàn thành sơ đồ dưới đây :

 

Trả lời :


Câu 2 trang 71 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hoàn thành các sơ đồ dưới đây : xuất khẩu, nhập khẩu của các nước châu Phi.

 

a) 

b) 

Trả lời :

a) 

b) 


 

Câu 3 trang 72 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 (sơ đồ)

Qua sơ đồ và biểu dồ dưới đây:

 

 

Hãy rút ra kết luận chung về nền kinh tế châu Phi.

Trả lời:

- Sản xuất cây công nghiệp được trồng trong các đồn điền, theo hướng chuyên môn hóa, nhằm mục đích xuất khẩu. Các  đồn điền thuộc sở hữu của các công ty tư bản nước ngoài, tổ chức sản xuất theo quy mô lớn.

- Cây lương thực chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu trồng trọt, hình thức canh tác nương rẫy là chủ yếu,, kỹ thuật lạc hậu, thiếu phân bón dựa vào sức người là chủ yếu, năng xuất thấp không đáp ứng được nhu cầu.


Câu 4 trang 72 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào sơ đồ dưới đây :

 

 

Em hãy :

a) Nêu nguyên nhân bùng nổ dân số đô thị ở châu Phi

b) Kết hợp với SGK và kiến thức đã học, nêu hậu quả của hiện tượng này

c) Kết hợp với vốn hiểu biết, hãy nêu các biện pháp khắc phục vấn đề này.

Trả lời :

a) Nguyên nhân bùng nổ dân số đô thị ở châu Phi :

- Do sự gia tăng dân số tự nhiên quá nhanh

- Do sự gia tăng dân số theo cơ giới, cụ thể là sự di dân ồ ạt từ nông thôn vào thành phố lớn vì thiên tai, xung đột tộc người, xung đột biên giới.

b) Hậu quả : Các tệ nạn xã hội, nội chiến chiền miên, các khu nhà ổ chuột

c) Biện pháp :

- Nhà nước có các chính sách về dân số như kế hoạch hóa gia đình,...

- Xây dựng các nhà máy, nông thôn hóa, tạo công ăn việc làm cho nông dân ở nông thôn để tránh di dân, di cư lên thành thị để kiếm việc làm ...

- Giải quyết các chiến tranh, xung đột bằng hòa bình 

Tập làm văn - Tuần 33 trang 65 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau

Tập làm văn - Luyện tập tả người trang 108, 109 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 5 tập 1

Lập dàn ý cho bài văn tả hoạt động của một bạn nhỏ hoặc một em bé ở tuổi tập đi, tập nói.

Giải bài tập trắc nghiệm trang 123 chương 7 sự tiến hóa của động vật Sách bài tập (SBT) Sinh học 7

Đặc điểm cơ bản để phân biệt động vật với thực vật là động vật...

Luyện từ và câu - Tuần 34 trang 67 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

Dựa theo nội dung bài Đàn bê của anh Hồ Giáo (Tiếng Việt 2, tập hai, trang 136), tìm những từ ngữ trái nghĩa điền ...

Unit 20. What are you going to do this summer?

Unit 20. What are you going to do this summer? trang 80 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới

Unit 19. What animal do you want to see?

Unit 19. What animal do you want to see? trang 76 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới
Xem thêm Xem thêm
Scroll