Giải từ bài 1, 2, 3, 4 trang 89, 90, 91 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 7
Đăng lúc 20:51 - 20/07/2018

Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước - Sau khi chiến thắng quân Thanh, vua Quang Trung bắt tay vào việc xây dựng chính quyền mới, đóng đô ở

Bài tập 1 trang 89 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Bài tập 1. Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Sau khi chiến thắng quân Thanh, vua Quang Trung bắt tay vào việc xây dựng chính quyền mới, đóng đô ở

A. Thăng Long.

B. Phú Xuân (Huế).

c. Hoa Lư (Ninh Bình)

D. Cổ Loa (Đông Anh. Hà Nội).

2. Để phát triển công thương nghiệp, Quang Trung đã có biện pháp                  

A. bãi bỏ hoặc giảm nhẹ nhiều loại thuế, đề nghị nhà Thanh "mở cửa ải, thông chợ búa".

B. mở thêm chợ búa.

C. thực hiện chính sách "đóng cửa", không thông thương với bên ngoài.

D. mở thêm nhiều làng nghề.

3. Dưới thời vua Quang Trung, chữ viết chính thức của nhà nước là

A. chữ Hán.

B.  chữ Nôm

c. chữ Quốc ngữ

D. chữ Hán và chữ Nôm.

4.  Vua Quang Trung chủ trương lập Viện Sùng chính để

A. đề cao việc dạy học.

B. nghiên cứu và viết lịch sử dân tộc.

C. dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm, dùng làm tài liệu học tập.

D. khuyến khích việc nghiên cứu khoa học - kĩ thuật.

5. Đường lối ngoại giao của vua Quang Trung đối với nhà Thanh là gì ?

A. Thần phục nhà Thanh.

B. "Bế quan toả cảng", không quan hệ với nhà Thanh,

C. Nhượng bộ nhà Thanh một số quyền lợi về kinh tế.

D. Mềm dẻo nhưng kiên quyết bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc.

Trả lời 

1

2

3

4

5

B

A

B

c

D

 


 

Bài tập 2 trang 90 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Bài tập 2. Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô  trước các câu sau.

1. Do chiến tranh, loạn lạc kéo dài nên các chính sách khôi phục kinh tế của vua Quang Trung chưa phát huy hiệu quả.

2. Chiếu Lập học được ban bố thể hiện hoài bão của vua Quang Trung là đé cao việc dạy học, đào tạo nhân tài.

3.  Sau kháng chiến chống quân Thanh thắng lợi, mọi tàn dư của các tập đoàn phong kiến cũ đều bị quét sạch.

  Quân đội dưới thời vua Quang Trung bao gồm bộ binh, thuỷ binh, tượng binh và kị binh.

5.  Với đường lối ngoại giao mềm dẻo nhưng kiên quyết, vua nhà Thanh đã phải công nhận Quang Trung là "Quốc vương", nghĩa là vua của một nước độc lập.

Trả lời 

Đúng : 1, 2, 4, 5 ;

Sai: 3.


Bài tập 3 trang 91 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Bài tập 3. Điền nội dung kiến thức vào bảng sau về những chủ trương. " của Quang Trung thông qua các chiếu lệnh

Các chiếu lệnh của Quang Trung

Chủ trương, mục đích

Ban hành Chiếu khuyến nông

 

Ban bố Chiếu lập học

 

Lập Viện Sùng chính

 

Thi hành chế độ quân dịch

 

 

Trả lời 

Các chiếu lệnh của Quang Trung

Chủ trương, mục đích

Ban hành Chiếu khuyến nông

 Giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong, khôi phục kinh tế.

Ban bố Chiếu lập học

Khuyến khích việc day hoc, mở trường hoc. đào tạo tuyển chọn nhân tài cho đất nước.

Lập Viện Sùng chính

 Dịch sách chữ Hán sang chữ Nôm, dùng làm tài liệu học tập

Thi hành chế độ quân dịch

 Ba suất đinh lấy một suất lính để xây dựng một quân đội mạnh.

 


Bài tập 4 trang 91 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Bài tập 4. Vua Quang Trung đã có những chính sách gì để phục hồi và phát triển kinh tế sau khi chiến thắng giặc ngoại xâm 

Trả lời 

Để khôi phục và phát triển kinh tế, sau khi chiến thắng quân Thanh, vua Quang Trung đã:

-       Ban hành Chiếu khuyến nông để giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong.

-       Bãi bỏ hoặc giảm nhẹ nhiều loại thuế.

-       Yêu cầu nhà Thanh "mở cửa ải, thông chợ búa".

Tập làm văn - Luyện tập tả người trang 108, 109 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 5 tập 1

Lập dàn ý cho bài văn tả hoạt động của một bạn nhỏ hoặc một em bé ở tuổi tập đi, tập nói.

Tập làm văn - Tuần 33 trang 65 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau

Giải bài tập trắc nghiệm trang 123 chương 7 sự tiến hóa của động vật Sách bài tập (SBT) Sinh học 7

Đặc điểm cơ bản để phân biệt động vật với thực vật là động vật...

Hướng dẫn học sinh phương pháp học tốt môn Lịch sử

Trắc nghiệm môn Sử dễ nhưng cũng khó. Dễ là các em có tư duy,hiểu, biết phân tích,suy luận thì có thể làm được. Nhưng ...

Sinh sản dinh dưỡng - Bài 1, 2, 3, 4 trang 45 Sách bài tập (SBT) Sinh học 6

Em hãy kể tên và cho ví dụ về một số hình thức sinh sản sinh dưỡng trong tự nhiên. Hình thức sinh sản sinh ...

Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh trang 7, 8 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1

Đọc đoạn văn Buổi sớm trên cánh đồng (Tiếng Việt 5, tập một, trang 14)

Luyện từ và câu - Tuần 34 trang 67 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

Dựa theo nội dung bài Đàn bê của anh Hồ Giáo (Tiếng Việt 2, tập hai, trang 136), tìm những từ ngữ trái nghĩa điền ...
Xem thêm Xem thêm
Scroll