Luyện từ và câu - Tuần 13 trang 58 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1
Đăng lúc 10:38 - 27/02/2018

Gạch một gạch ( — ) dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ai ?

1. Viết tên những việc em đã làm ở nhà giúp cha mẹ:

2. In đậm dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ai ? Gạch một gạch ( - ) dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Làm gì ?

M : Chi đến tìm bông cúc màu xanh.

a) Cây xoà cành ôm cậu bé.

b) Em học thuộc đoạn thơ.

c) Em làm ba bài tập toán.

3. Nối từ ở 3 nhóm (1, 2, 3) để tạo thành những câu hợp nghĩa:

(1)

(2)

(3)

em

quét dọn

nhà cửa

chị em

giặt

sách vở

Linh

xếp

bát đũa

cậu bé

rửa

quần ào

M : Linh giặt quần áo.

4. Đặt 2 câu, mỗi câu kể một việc em đã làm ở nhà:

TRẢ LỜI:

1. Viết tên những việc em đã làm ở nhà giúp cha mẹ :

tưới cây                     quét nhà

lau bàn                       trông em

nấu cơm                     vo gạo

nhặt rau                      rửa rau

gấp quần áo

2. In đậm dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ai ? Gạch một gạch ( - ) dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Làm gì ?

M : Chi đến tìm bông cúc màu xanh.

a) Cây xòa cành ôm câu bé.

b) Em học thuộc bài hát.

c) Em làm bài tập Tiếng Việt.

3. Nối từ ở 3 nhóm (1, 2, 3) để tạo thành những câu hợp nghĩa:

 

 

4. Đặt 2 câu, mỗi câu kể một việc em đã làm ở nhà :

a) Em trông em cho mẹ.

b) Em giúp mẹ quét nhà.

 

Tập làm văn - Tuần 33 trang 65 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau

Tập làm văn - Luyện tập tả người trang 108, 109 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 5 tập 1

Lập dàn ý cho bài văn tả hoạt động của một bạn nhỏ hoặc một em bé ở tuổi tập đi, tập nói.

Giải bài tập trắc nghiệm trang 123 chương 7 sự tiến hóa của động vật Sách bài tập (SBT) Sinh học 7

Đặc điểm cơ bản để phân biệt động vật với thực vật là động vật...

Luyện từ và câu - Tuần 34 trang 67 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

Dựa theo nội dung bài Đàn bê của anh Hồ Giáo (Tiếng Việt 2, tập hai, trang 136), tìm những từ ngữ trái nghĩa điền ...

Unit 20. What are you going to do this summer?

Unit 20. What are you going to do this summer? trang 80 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới

Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh trang 7, 8 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1

Đọc đoạn văn Buổi sớm trên cánh đồng (Tiếng Việt 5, tập một, trang 14)

Unit 19. What animal do you want to see?

Unit 19. What animal do you want to see? trang 76 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới
Xem thêm Xem thêm
Scroll