Luyện từ và câu - Tuần 33 trang 64 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2
Đăng lúc 11:22 - 13/03/2018

Viết từ ngữ chỉ nghề nghiệp của người được vẽ trong mỗi tranh dưới đây

1. Viết từ ngữ chỉ ngh nghiệp của người được vẽ trong mỗi tranh dưới đây :

 

 

 

1 ……………..              2 ………………

3 ……………..              4 ………………

5 ……………..              6 ………………

2. Viết thêm những từ ngữ chỉ nghề nghiệp khác mà em biết.

M : thợ may,............................................

3. Gạch dưới những từ nói về phẩm cht của nhân dân Việt Nam : anh hùng, cao lớn, thông minh, gan dạ, rực rỡ, cần cù, đoàn kết, vui mừng, anh dũng.

4. Đặt một câu với một từ vừa tìm được trong bài tập 3.

...........................................................

 

TRẢ LỜI:

1. Viết từ ngữ chỉ nghề nghiệp của những người được vẽ trong các tranh dưới đây :

1. công nhân          2. công an

3. nông dân           4. bác sĩ

5. tài xế                6. bán hàng

2. Viết thêm những từ ngữ chỉ nghề nghiệp khác mà em biết.

M : thợ may, kĩ sư, kiến trúc sư, thợ xây, thợ rèn, họa sĩ, nhà báo, nhà văn, giáo viên, công nhân, lao công,...

3. Gạch dưới những từ nói vể phẩm chất của nhân vật Việt Nam : Anh hùng, cao lớn, thông minh, gan d, rực rỡ, cần cù, đoàn kết, vui mừng, anh dũng.

4. Đặt một câu với từ vừa tìm được trong bài tập 3.

Trinh là một học sinh rất thông minh.

 

Tập làm văn - Tuần 33 trang 65 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau

Tập làm văn - Luyện tập tả người trang 108, 109 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 5 tập 1

Lập dàn ý cho bài văn tả hoạt động của một bạn nhỏ hoặc một em bé ở tuổi tập đi, tập nói.

Giải bài tập trắc nghiệm trang 123 chương 7 sự tiến hóa của động vật Sách bài tập (SBT) Sinh học 7

Đặc điểm cơ bản để phân biệt động vật với thực vật là động vật...

Luyện từ và câu - Tuần 34 trang 67 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

Dựa theo nội dung bài Đàn bê của anh Hồ Giáo (Tiếng Việt 2, tập hai, trang 136), tìm những từ ngữ trái nghĩa điền ...

Unit 20. What are you going to do this summer?

Unit 20. What are you going to do this summer? trang 80 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới

Unit 19. What animal do you want to see?

Unit 19. What animal do you want to see? trang 76 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới
Xem thêm Xem thêm
Scroll