Soạn văn bài Cụm danh từ - Soạn văn lớp 6
Đăng lúc 11:24 - 30/05/2018

Soạn văn bài Cụm danh từ, SGK Ngữ văn 6 tập 1

I. Cụm danh từ là gì?

1. Các từ ngữ in đậm trong câu sau bổ sung nghĩa cho những từ nào:

- Xưa: ngày

- Hai: có, vợ chồng

- ông lão đánh cá: vợ chồng.

- một: túp lều      

- nát trên bờ biển: túp lều

2. So sánh các cách nói sau đây rồi rút ra nhận xét về nghĩa của cụm danh từ so với nghĩa của một danh từ:

Nghĩa của các cụm danh từ phức tạp, cụ thể hơn so với nghĩa của danh từ.

Vd: danh từ (túp lều) với cụm danh từ (một túp lều) thì nghĩa của cụm danh từ sẽ cụ thể, chỉ chính xác được sự vật hơn.

3. Tìm một cụm danh từ:

Vd:

- Danh từ: Sông

- Cụm danh từ: Dòng sông Hồng.

Đặt câu: Dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa.

Nhận xét: Cụm danh từ hoạt động như một danh từ nhưng cụ thể hơn, đầy đủ hơn và nó cũng làm chủ ngữ trong câu.II. Cấu tạo của cụm danh từ

1. Tìm các cụm danh từ trong các câu sau:

- Làng ấy, ba thúng gạo nếp, ba con trâu đực, ba con trâu ấy, chín con, năm sau, cả làng.

2. Liệt kê những từ phụ ngữ đứng trước và đứng sau danh từ trong các cụm danh từ trên.

- Các từ phụ ngữ đứng trước danh từ: cả, ba, chín.

- Các từ phụ ngữ đứng sau danh từ: ấy, nếp, đực, sau.

*Sắp xếp thành loại:

- Các phụ ngữ đứng trước:

+, Chỉ số lượng ước phỏng: cả

+,  Chỉ số lượng chính xác: ba

- Các phụ ngữ đứng sau:

+, Chỉ vị trí để phân biệt: ấy, sau.

+, Chỉ đặc điểm: đực, nếp.

3. Điền cụm danh từ vào mô hình:

Phần trước

Phần trung tâm

Phần sau

 t 2

t 1

T 1

T 2

s 1

s 2

 

 

 

 

 

 

Cả

 

ba

ba

ba

chín

 

thúng

con

con

con

 

làng

gạo

trâu

trâu

 

năm

làng

 

nếp

đực

 

 

sau

 

ấy

 

 

ấy

 

III. LUYỆN TẬP:

1. Tìm các cụm danh từ trong những câu sau:

a. một người chồng thật xứng đáng.

b. một lưỡi búa của cha.

c. một con yêu tinh ở trên núi, có nhiều phép lạ.

2. Mô hình cụm danh từ:

Phần trước

Phần trung tâm

Phần sau

 t 2

t 1

T 1

T 2

s 1

s 2

 

Một

 

 

 

Một

 

 

Một

người

 

 

 

lưỡi

 

 

con

chồng

 

 

 

búa

 

 

yêu tinh

thật xứng đáng

 

của cha

 

ở trên núi, có nhiều phép lạ.

 

3.Tìm phụ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống:

- Cũ, ấy.

Tập làm văn - Tuần 33 trang 65 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau

Tập làm văn - Luyện tập tả người trang 108, 109 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 5 tập 1

Lập dàn ý cho bài văn tả hoạt động của một bạn nhỏ hoặc một em bé ở tuổi tập đi, tập nói.

Giải bài tập trắc nghiệm trang 123 chương 7 sự tiến hóa của động vật Sách bài tập (SBT) Sinh học 7

Đặc điểm cơ bản để phân biệt động vật với thực vật là động vật...

Luyện từ và câu - Tuần 34 trang 67 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

Dựa theo nội dung bài Đàn bê của anh Hồ Giáo (Tiếng Việt 2, tập hai, trang 136), tìm những từ ngữ trái nghĩa điền ...

Unit 20. What are you going to do this summer?

Unit 20. What are you going to do this summer? trang 80 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới

Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh trang 7, 8 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1

Đọc đoạn văn Buổi sớm trên cánh đồng (Tiếng Việt 5, tập một, trang 14)

Unit 19. What animal do you want to see?

Unit 19. What animal do you want to see? trang 76 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới
Xem thêm Xem thêm
Scroll