Tập làm văn - Làm biên bản cuộc họp trang 98, 99 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1
Đăng lúc 15:22 - 15/05/2018

Đọc Biên bản đại hội chi đội (Tiếng Việt 5, tập một, trang 140 -141), trả lời vắn tắt các câu hỏi sau


Tập làm văn - Làm biên bản cuộc họp

I – Nhận xét

Đọc Biên bản đại hội chi đội (Tiếng Việt 5, tập một, trang 140 -141), trả lời vắn tắt các câu hỏi sau :

a) Chi đội lớp 5A ghi biên bản để làm gì ?

b) Cách mở đầu biên bản có điểm gì giống, điểm gì khác cách mở đầu đơn ?

- Giống :

- Khác :

c) Cách kết thúc biên bản có điểm gì giống, điểm gì khác cách kết thúc đơn ?

- Giống

- Khác:

c) Nêu tóm tắt những điều cần ghi vào biên bản

II - Luyện tập

1. Theo em, những trường hợp nào dưới đây cần ghi biên bản ?

Đánh dấu ✓ vào □ trước những trường hợp cần ghi biên bản

Giải thích lí do ghi biên bản

□ Đại hội liên đội

 .....................

□ Họp lớp phổ biến kế hoạch tham quan một di tích lịch sử

 .....................

□ Bàn giao tài sản

 .....................

□ Đêm liên hoan văn nghệ

 .....................

□ Xử lí vi phạm luật giao thông

 .....................

□ Xử lí việc xây dựng nhà trái phép.

 .....................

 

 

 

2. Đặt tên cho các biên bản cần lập ở bài tập 1 :

a) ...........................

b) ...........................

c) ...........................

d) ...........................

Trả lời :

I – Nhận xét

Đọc Biên bản đại hội chi đội (Tiếng Việt 5, tập một, trang 140 -141), trả lời vắn tắt các câu hỏi sau :

a) Chi đội lớp 5A ghi biên bản để làm gì ?

Để ghi nhớ sự việc đã xảy ra, ghi nhớ ý kiến của mọi người, những điều đã thống nhất ... nhằm thực hiện đúng những điều đã thống nhất, xem xét lại khi cần thiết.

b) Cách mở đầu biên bản có điểm gì giống, điểm gì khác cách mở đầu đơn ?

- Giống: có quốc hiệu, tiêu ngữ, tên văn bản

- Khác : biên bản không có tên nơi nhận (kính gửi), thời gian địa điểm làm biên bản ghi ở phần nội dung.

c) Cách kết thúc biên bản có điểm gì giống, điểm gì khác cách kết thúc đơn ?

- Giống : có tên, chữ kí của người có trách nhiệm.

- Khác : biên bản cuộc họp có hai chữ kí (của chủ tịch và thư kí) không có lời cảm ơn như đơn.

c) Nêu tóm tắt những điều cần ghi vào biên bản

Thời gian, địa điểm họp, thành phần tham dự, chủ tọa, thư kỉ, nội dung họp (diễn biến, tóm tắt các ỷ kiến, kết luận của cuộc họp) chữ kí của thư kí và chủ tịch.

II - Luyện tập

1. Theo em, những trường hợp nào dưới đây cần ghi biên bản ?

Đánh dấu ✓ vào □ trước những trường hợp cần ghi biên bản

Giải thích lí do ghi biên bản

✓ Đại hội liên đội

Cần ghi lại các ý kiến, chương trình công tác cả năm học và kết quả bầu cử.

□ Họp lớp phổ biến kế hoạch tham quan một di tích lịch sử

 .....................

✓ Bàn giao tài sản

Ghi lại danh sách và tình trạng của tài sản lúc bàn giao để làm bằng chứng.

□ Đêm liên hoan văn nghệ

 .....................

✓ Xử lí vi phạm luật giao thông

Cần ghi lại tình hình vi phạm và cách xử lí để làm bằng chứng.

✓ Xử lí việc xây dựng nhà trái phép.

Cần ghi lại tình hình vi phạm và cách xử lí để làm bằng chứng.

3. Đặt tên cho các biên bản cần lập ở bài tập 1 :

a) Biên bản đại hội chi đội.

b) Biên bản bàn giao tài sản.

c) Biên bản xử lí vi phạm pháp luật về giao thông.

d) Biên bản xử lí việc xây dựng nhà trái phép.

Tập làm văn - Luyện tập tả người trang 108, 109 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 5 tập 1

Lập dàn ý cho bài văn tả hoạt động của một bạn nhỏ hoặc một em bé ở tuổi tập đi, tập nói.

Hướng dẫn học sinh phương pháp học tốt môn Lịch sử

Trắc nghiệm môn Sử dễ nhưng cũng khó. Dễ là các em có tư duy,hiểu, biết phân tích,suy luận thì có thể làm được. Nhưng ...

Tiết 5 - Ôn tập cuối học kỳ 1 trang 130 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 1

Lập dàn ý chi tiết đề bài dưới đây: Hãy viết thư gửi một người thân đang ở xa kể lại kết quả học tập, ...

Tập làm văn - Tuần 33 trang 65 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau

Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh trang 7, 8 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1

Đọc đoạn văn Buổi sớm trên cánh đồng (Tiếng Việt 5, tập một, trang 14)

Giải bài tập trắc nghiệm trang 123 chương 7 sự tiến hóa của động vật Sách bài tập (SBT) Sinh học 7

Đặc điểm cơ bản để phân biệt động vật với thực vật là động vật...

Từ vựng chỉ hoạt động trong tiếng Anh

Bạn có biết dùng từ nào để diễn tả việc tập tạ, lướt sóng, thả diều hay đánh bài? 
Xem thêm Xem thêm
Scroll